Home

     Na Solnym  Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w lutym 1998r.   Od tego czasu sukcesywnie wzmacnia swoją pozycję na rynku. Głównym kierunkiem rozwoju firmy, a zarazem specjalizacją, jest  pozyskiwanie  oraz przygotowywanie powierzchni biurowo – usługowych dla celów najmu. Nabywane przez spółkę nieruchomości,  poprzez zmianę dotychczasowej koncepcji wykorzystywania,  przeprowadzanie adaptacji,  podwyższanie wartości,  charakteryzują się wysokim standardem, znacznym zróżnicowaniem i brakiem powtarzalności.